Aktuelle kurser, på små hyggelige hold

Velkommen på kursus, Annes Patchwork            

Generelt for afholdelse af kurser:

Der skal være mindst 8 deltagere på et kursus før det oprettes/afholdes.

Deltagerbetaling forfalder senest 2 dage efter tilmeldingsfristen  (ved enkelte kurser se betalingsfrist der) og betales ikke tilbage efter den pågældende dato = tilmeldingen er bindende.

Deltagerbetaling sker ved bankoverførsel til konto: 6301 0002035642 eller i butikken.

Der må påregnes ekstra udgifter til materialer, alt efter hvilket kursus der er tale om.

Kurserne afholdes i lokalerne Jernvedvej 2, Sigerslevøster, men kan være nødvendige at flytte til Sigerslevøster Forsamlingshus, Strøbjergvej hvis deltagerantal er mere end 8-9 personer, og alle skal sy på maskine.

Det vil blive vurderet efter tilmeldingsfristens udløb og efter kursusemne, om det vil kræve mere plads på baggrund af deltagerantal.

Tilmelding sker på gerne på mail: mail@annespatchwork.dk eller pr. telefon 29 26 54 04 – kontaktperson Anne Raun.